Podrška

Pružamo kvalitetnu uslugu podrške i održavanja. Iza tima inženjera stoji tim knjigovođa, pravnika i ekonomista preduzeća Profit Plus sa kojima tesno sarađujemo i koji su naši korisnici.

Podrška se realizuje putem telefona, interneta ili dolaskom kod korisnika, a u skladu sa dogovorom.

Redovnim praćenjem zakonskih izmena i njihovom implentacijom kao i realizacijom savremenih rešenja omogućavamo korisnicima da idu u korak sa potrebama poslovanja