Šta je ERP?

 

ERP poslovni sistem

 

Šta je ERP?


ERP (engl. Enterprise Resource Planning) predstavlja proces upravljanja poslovnim resursima preduzeća koji je najčešće realizovan posredstvom poslovnog informacionog sistema odnosno softverskog paketa. On omogućava kompanijama da lakše prate i upravljaju svojim poslovanjem.

 

Koje su glavne karakteristike ERP informacionog sistema?


Glavna odlika ERP informacionog sistema jeste integracija svih informacija i poslovnih procesa u jednu jedinstvenu celinu. On omogućava brz i jednostavan pregled, upravljanje, kontrolu, sistematizaciju kao i analizu svih važnih procesa jednog preduzeća. Obuhvata sve bitne aktivnosti poslovanja kao što su nabavka, prodaja, proizvodnja, zalihe, finansije, zarade i drugo. Sve to prati bogat skup izveštaja koji treba da obezbedi punu sliku i kvalitetnu analizu dešavanja u preduzeću.

 

Koje su prednosti uvođenja ERP informacionog sistema?


Glavni cilj, odnosno prednost uvođenja ERP poslovnog informacionog sistema u poslovanje jeste povećanje produktivnosti, a samim tim i profita preduzeća. To se potiže uštedom vremena kroz automatizaciju rada i aktivnosti kao i boljom kontrolom poslovanja kroz integrisano praćenje i nadzor svih relevantnih procesa. Neke od glavnih prednosti su i evidentiranje istorije transakcija, eliminacija potrebe za sinhronizacijom rada različitih službi, transparentnost u radu, mogućnost napredne analize i obrade podataka i druge.

 

Kome je namenjen ERP informacioni sistem?


Danas je skoro nemoguće zamisliti poslovanje i ići u korak sa konkurencijom bez primene i integracije informacionih sistema u poslovne procese. Svaka firma kojoj su produktivnost, efikasnost, rast i profit na prvom mestu mora bez dileme imati uz sebe podršku informacionih tehnologija, a ERP predstavlja njenu okosnicu.